The Secret Lot

Algemene voorwaarden voor The Secret Lot

Voorwaarden

De volgende voorwaarden voor The Secret Lot vormen samen met de algemene informatie op de website de basis van uw contract met The Secret Lot.

 • De eigendommen worden aangeboden als vakantieverhuur onder voorbehoud van bevestiging door de eigenaren.
 • Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen van de eigendommen en nabijgelegen faciliteiten zo nauwkeurig mogelijk zijn, aanvaarden de eigenaren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen of veranderingen die buiten hun controle liggen.
 • Hoofdhuurder – De persoon op wiens naam de boeking is gemaakt, wordt beschouwd als de hoofdhuurder en is verantwoordelijk voor alle leden van zijn groep die zich aan deze Algemene voorwaarden houden.
 • Bij het boeken is een niet-restitueerbare aanbetaling van 30% van de totale huursom vereist.
 • De volledige betaling van het saldo dient niet minder dan 6 weken voor aanvang van de huur te zijn ontvangen, samen met een restitueerbare borg voor schade / extra schoonmaak van 150 euro’s. Als de betaling niet op de vervaldag is ontvangen, hebben de eigenaren het recht om te melden dat de reservering wordt geannuleerd.
 • Na ontvangst van de laatste betaling zullen de eigenaren de hoofdhuurder een routebeschrijving naar de cottages sturen en regelingen treffen voor het ophalen van de sleutels.
 • De huurperiode begint vanaf 16.00 uur op de eerste dag en de woning moet op de laatste dag om 10.00 uur worden verlaten, tenzij op afspraak.
 • De boeking is alleen voor het aantal personen dat op het boekingsformulier is bevestigd.
 • Kinderen. De woning is niet geschikt voor kinderen onder de 7 jaar, tenzij vooraf overeengekomen met de eigenaren.
 • Roken is niet toegestaan ​​in de cottages en huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van de accommodatie, uitrusting of andere voorzieningen op het terrein is volledig voor risico van de klant en er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor letsel, verlies of schade aan de klant persoonlijk, hun bezittingen of voertuigen. De eigenaren zijn niet verzekerd voor diefstal van de eigendommen van hun klanten.
 • De hoofdhuurder stemt ermee in ervoor te zorgen dat alle leden van de groep voor het eigendom zorgen en het en de inhoud ervan in een schone en opgeruimde staat achterlaten.
 • De klanten moeten elk verlies, beschadiging of breuk van apparatuur of apparaten onmiddellijk melden, zodat deze zo snel mogelijk kan worden verholpen.
 • In het geval van klachten die ontstaan ​​bij aankomst of nadat de bezetting is begonnen, moeten deze onmiddellijk onder de aandacht van de eigenaren worden gebracht, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden onderzocht en verholpen.
 • De Eigenaars kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (a) enige tijdelijke onderbreking of defect aan enige openbare dienst aan het pand (b) enig verlies, schade of letsel als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, oproer, oorlog, staking of andere gebeurtenissen buiten de controle van de Eigenaars.
 • In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Eigenaars jegens de klanten hoger zijn dan het bedrag. betaald door hen aan de eigenaren voor de huurperiode.
 • Door de aanbetaling te betalen en een boeking te maken, gaan klanten automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Annuleringen

In geval van annulering van de boeking dient dit schriftelijk te gebeuren door de hoofdhuurder.

Als een dergelijke annulering binnen 28 tot 42 dagen voor aankomst plaatsvindt, wordt een restitutie van het betaalde saldo (70% van de huursom) aangeboden.

Bij annulering binnen 28 dagen voor aankomst wordt geen restitutie verleend.

Annuleringen door de eigenaren

Als de Eigenaars om welke reden dan ook verplicht zijn om de boeking van de hoofdhuurder te annuleren, worden alle tot op heden betaalde bedragen volledig terugbetaald. Dit is de limiet van de aansprakelijkheid van de Eigenaars.

Geschillen

Deze voorwaarden en elk contract waarop ze van toepassing zijn, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank van Frankrijk. Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, uitvoering of toepassing van dit contract vallen onder de jurisdictie van Frankrijk.